• kaustisen kirjasto
  • kir cd
  • kir lainaus
  • kir mar

Käyttösäännöt

Kaustisen kirjaston käyttösäännöt 26.4.2010 alkaen
Kaustisen kunnankirjasto tarjoaa maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, sanoma- ja
aikakauslehtiä ja av-aineistoa. Kirjastossa on myös tietokoneita asiakkaiden käyttöön.
Tietokoneille on erilliset käyttösäännöt. Henkilökunta avustaa tiedonhaussa ja kirjaston
käytössä.
Kaustisen kunnankirjasto kuuluu Anders-kimppaan, johon kuuluvat lisäksi Halsuan,
Himangan (Kalajoen kaupunginkirjaston sivukirjasto), Kannuksen, Kokkolan, Lestijärven ja
Toholammin kirjastot. Anders-kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta Andersverkkokirjasto.

Kirjastokortti ja lainausoikeus
Saat lainausoikeuden ja kirjastokortin kun rekisteröidyt kirjaston asiakkaaksi ja sitoudut
noudattamaan kirjaston sääntöjä. Sama kirjastokortti käy kaikissa Anders-kimpan
kirjastoissa. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Olet vastuussa kortillasi lainatusta
aineistosta. Ilmoita viipymättä kirjastolle jos korttisi on kadonnut tai jos henkilötietosi tai
yhteystietosi muuttuvat. Tiedot eivät välity automaattisesti väestörekisterin kautta kirjaston
asiakasrekisteriin.

Laina-ajat ja lainojen uusiminen

  • Kirjat ja nuotit 4 viikkoa
  • Kurssikirjat ja kysytyimmät uutuusromaanit 2 viikkoa
  • Lehdet, musiikkiäänitteet, CD-ROM-levyt 2 viikkoa
  • Aikuisten ja lasten VHS- ja DVD-elokuvat 1 viikko

Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä. Lainat voi palauttaa mihin tahansa Anderskimpan
kirjastoon. Lainat voi uusia ellei niistä ole varauksia. Samaa lainaa voi uusia
näyttämättä aineistoa kirjastossa enintään viisi kertaa peräkkäin.

Voit uusia lainasi

  • käymällä kirjastossa ja esittämällä kirjastokorttisi.
  • puhelimitse (06) 888 6262.
  • Anders-verkkokirjastossa. Tähän tarvitset kirjastokorttisi numerosarjan sekä henkilökohtaisen salasanan Salasanan saat käymällä kirjastossa.

Varaukset ja seutulainat
Voit varata sekä lainassa että hyllyssä olevaa aineistoa. Varauksen voit tehdä kirjastossa
tai Anders-verkkokirjaston kautta, jolloin tarvitset kirjastokortin ja salasanan. Kun
varaamasi aineisto on noudettavissa, saat siitä ilmoituksen joko puhelimitse, tekstiviestillä
tai sähköpostilla. Ilmoitustavan voit valita Anders-verkkokirjastossa omissa tiedoissasi tai
kirjastossa esim. tehdessäsi varausta.
Voit varata aineistoa myös muista Anders-kimpan kirjastoista. Muista silloin valita
noutopaikaksi Kaustisen kirjasto!

Myöhästynyt aineisto
Erääntymässä olevasta aineistosta lähetetään ennakkovaroitus sähköpostilla kaksi päivää ennen eräpäivää. Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta kertyy myöhästymismaksua. Maksu näkyy
lainaajan tiedoissa palautuksen jälkeen. Myöhästymismaksuista ei lähetetä erillistä
muistutusta. Huomautuskirje palauttamattomista lainoista ja varatusta aineistosta
lähetetään postitse tai sähköpostilla. Huomautuskirje on maksullinen. Muistutuksia maksamattomista maksuista lähetetään velan vanhenemisen katkaisemiseksi. Mikäli asiakas ei
kehotuksista huolimatta palauta lainojaan, lähetetään hänelle lasku palauttamatta
jääneestä aineistosta sekä myöhästymis- ja huomautusmaksuista.

Kadonnut ja vahingoittunut aineisto
Asiakkaan on korvattava vahingoittunut tai kadonnut aineisto. Korvaus on suoritettava
rahana. Kirja-aineistot voi korvata myös tuomalla uuden vastaavan kirjan. Tekijänoikeuslain mukaisesti DVD-aineiston voi korvata vain maksamalla korvauksen rahana.

Elokuvatallenteet
Elokuvien lainaamisessa noudatamme Valtion elokuvatarkastamon ikärajoja. Kirjasto ei
ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Oleskelu kirjastossa
Kirjaston tilat ovat kaikille kirjaston palveluja käyttäville avoimet, mikäli he eivät tuota
häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Vältä kovaäänistä keskustelua ja
kännykkään puhumista. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa puuttua
epäasialliseen käytökseen ja pyytää häiritsevästi käyttäytyvä asiakas poistumaan kirjaston
tiloista.

Asiakasrekisteri ja tietosuoja
Kirjastomme lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainauksenvalvontaan.
Lainaajarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Jokaisella on
henkilörekisterilain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu.