• kaustisen kirjasto
  • kir cd
  • kir lainaus
  • kir mar

Maksut

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksu aikuisten aineistosta 0,50 €/viikko/nide, kuitenkin enintään 10 €/lainaaja.

Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.

Huomautusmaksu 2 €/huomautuskerta, myös lasten lainoista.

Lainauskielto 10 €:n velasta.

Kirjastokortin uusiminen

Ensimmäinen kortti on maksuton, seuraava maksaa 2 €.

Varaukset

Aineiston varaaminen on maksutonta sekä omasta kirjastosta että Anders-kimpasta. Kaustisen kirjasto ei veloita noutamattomasta varauksesta.

Kaukopalvelumaksut

Kaukolaina maksaa 7 €:sta alkaen, riippuen lähettäjäkirjaston laskutuksesta. Kaukolainakopiot lähettäjäkirjaston laskun mukaan.

1.1.2019 alkaen kaukolainan hinta on 7 € + mahdollinen lähettävän kirjaston kaukolainamaksu.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan uudella vastaavalla aineistolla. Mikäli vastaavaa ei ole saatavilla, suoritetaan korvaus rahana.

DVD-levyistä aina rahakorvaus (tekijänoikeussäännöksistä johtuen).

Kopiot ja tulosteet

Tuloste 0,50 €
Kopio kirjaston aineistosta 0,50 €
Kopio omasta aineistosta 1,00 €
Värikopio tai -tuloste 2,00 €