• kaustisen kirjasto
  • kir cd
  • kir lainaus
  • kir mar

Toimintakertomus 2010

Kaustisen kirjaston tilastotietoja vuodelta 2010.

Valtakunnallisesti on muutaman viimeisen vuoden ajan uutisoitu kirjastojen lainausten laskua. Internetin käyttö on vähentänyt lukemista ja erityisesti hakuteosten ja muun tietopuolisen kirjallisuuden käyttöä. Huoli on myös lasten ja erityisesti nuorten lukuharrastuksen laskusta.
Kaustisen kirjaston käyttäjät uhmaavat valtakunnallisia trendejä, lainaukset ovatkin hienoisessa nousussa jo toista vuotta. Viime vuonna lainoja/asukas oli 21,38, mikä on valtakunnallisestikin korkea luku.
Myös seutulainauksen käyttö lisääntyi.

Lainaus vuosina 2006-2010

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010
Lainamäärä 87520 87614 84207 88729 91974
 20,12  20,22  19,59  20,57  21,39

Aineisto
Erilaista aineistoa kirjastossa oli vuoden lopussa  56 965 yksikköä. Näistä kirjoja ja lehtiä oli 49 339 nidettä,  loput AV-materiaalia (musiikki- ja muut äänitteet, videot, DVD:t, cd-rom-levyt). 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010
Aineisto 59608 57970 57679 56965
Kirjat ja lehdet 54716 54306 52930 50262 49339

Kokoelma pieneni hieman, koska vuoden aikana on systemaattisesti poistettu vanhentunutta ja likaantunutta aineistoa ja muuta nykykäytölle sopimatonta materiaalia kuten c-kasetteja, vhs-videoita ja vanhoja lehtien vuosikertoja.

Hankinnat
Hankintoja oli edellistä vuotta hieman vähemmän.
Hankinnat vuosina 2006-2010

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010
Hankinnat 2067 1902 2164 2560 2285
Kirjoja 1667 1806 1870 2117 1748

Lehtihankinnat pysyivät ennallaan. Sanomalehtiä tuli 10 ja aikakauslehtiä joko tilattuina tai lahjoituksina 94 vuosikertaa. Lehtien uusin numero on luettavana kirjastossa, vanhempia numeroita lainataan muun aineiston tapaan.

Kävijämäärässä tapahtui pieni lasku, mutta verkkokäynnit eli aineistotietokannan ja kotisivun käyttö pysyi ennallaan. Verkkokäyttö vähentää fyysistä kirjastokäyntiä, koska aineistoa voi varata ja lainat uusia käymättä kirjastossa.

Perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi järjestettiin vuoden aikana erilaisia teemailtoja, näyttelyitä, satutunteja, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta.

Asiakaskysely suoritettiin vuoden lopulla. Asiakaspalvelu sai erityistä kiitosta, keskiarvo 1-5 asteikolla
oli 4,4. Aineisto sai keskiarvon oli 3,85 ja muu 4.05. Kokonaiskeskiarvo oli hyvä 4,1.

Kaustisen kirjasto oli mukana Suomen kulttuurirahaston Kirjatalkoot projektissa.

Kirjasto palveli kuntalaisia tehokkaasti. Kirjastopalveluiden menojen osuus kunnan käyttömenoista oli vajaa 1 %  ja tällä tuotettiin  palveluja yli 30 000 kirjastossa kävijälle.

Opetusministeriö on koonnut vuodesta 1999 kaikkien kirjastojen vuositilastot osoitteeseen http://tilastot.kirjastot.fi/. Vuoden 2010 tilastot ovat luettavissa maaliskuun puolenvälin jälkeen.